jesteś tutaj : usługi / software / Handel
Program Handel

Jest odpowiednikiem programów Famy firmy Programer.
Program przeznaczony jest do obsługi firm usługowych, handlowych, kontrolujących rozrachunki, posiadających urządzenia fiskalne ale również produkcyjnych czy transportowych.
Konstrukcja modułowa (przeczytaj pełen opis modułow ponizej) pozwala na dopasowanie programu do potrzeb klienta.
Charakteryzuje się dużą elastycznością pozwalającą na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Program jest intuicyjny, łatwy w obsłudze.
Program sprzedawany jest w licencji subskrypcyjnej a minimalny okres na jaki można zakupić program to rok.

Uwaga!
W programie można wygenerować 'Jednolity Plik Kontrolny' JPK VAT (moduł JPK), który wszyscy podatnicy vat będą musieli wysyłać do 'Ministerstwa Finansów' w formie elektronicznej, począwszy od 1 stycznia 2018 roku. Obecnie obowiązek ten dotyczy tylko dużych i średnich firm. Zachęcamy do zakupu modułu.

Opis

Poniżej przedstawiamy podstawową funkcjonalność programu
Funkcjonalność rozbudowywana jest poprzez moduły programu
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie Państwo tutaj
Listę z opisem aktualizacji oraz pełną instalacją znajdziedzie Państwo tutaj

Praca w sieci
Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku/kilkunastu równouprawnionych stanowiskach. Wiele osób może równocześnie wykonywać operacje w programie. Praca w sieci komputerowej (LAN), której zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci. Praca z wykorzystaniem usług terminalowych. Podczas używania serwera terminali wykonywanie wszelkich operacji w programie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na serwerze. Serwer terminali gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (klienci) mają dostęp do tej samej wersji programu. Oprogramowanie jest instalowane tylko jeden raz na serwerze, a nie na wszystkich komputerach osobistych. Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu.

Dokumenty
FA - Faktura sprzedaży - możliwość wystawienia na podstawie: Faktury zaliczki, ZO, FP, OF, FZ, Kopia FA, Usuniętej - FA, Zmiana na Paragon.
Końcowa do zaliczkowej może być wystawiony na podstawie dokumentu wystawionego do trzech lat wstecz oraz końcowa do zaliczek z kilku lat
PA - Paragon. Możliwość wystawienia na podstawie: ZO, Kopia PA - Paragon, Usuniętego PA, Zmiana - FA
FA zaliczka - Faktura sprzedaży zaliczka FZ - Faktura zakupu - możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP,OF, Kopia FA, Usuniętej FA.
FP - Faktura Proforma - możliwość wystawienia na podstawie: ZO, OF, FZ, MM, Kopia FP, Usuniętej FP.
FW - Faktura wewnętrzna - możliwość wystawienia na podstawie: FZ, Kopia FW, Usuniętej FW
FK - Faktura korygująca - może być wystawiony na podstawie dokumentu wystawionego do pięciu lat wstecz
ZO - Zamówienie od odbiorcy - możliwość wystawienia na podstawie Kopia ZO, Usuniętego ZO
ZD - Zamówienie do dostawcy - możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP, OF, Kopia ZD, Usuniętego ZD.
OF - Oferta możliwość wystawienia na podstawie innej OF
ZP - Zwrot z paragonu
KD - Korekta od dostawcy
SN - Spis z natury - możliwość wystawienia na podstawie: Kopi SN, Usuniętej SN
Możliwość dopisania uwag na większości dokumentów.
Wczytywanie faktur zakupu od klienta, który używa systemu HM

Kartoteka Kontrahentów
Dane, adres: Pełna nazwa kontrahenta, skrót, adres firmy, typ kontrahenta, płatnik VAT, osoba prywatna,
Możliwość wyboru waluty dla danego kontrahenta
informacje: adres email, strona www, numer telefonu, wysyłanie dokumentów email w formie PDF.
Możliwość dodania osób do kontaktu,
Kredyt, bank, uwagi:
Osoba prowadząca, wybór grupy cenowej, sposób płatności, kredyt kupiecki (blokada sprzedaży z terminem płatności informacja nie pozwala na sprzedaż), Informację o rachunku bankowym, Uwagi (przenoszenie uwag na fakturę).
Pozostałe: Wybór adresu do korespondencji, jeśli jest inny niż adres firmy.
Dokumenty – katalog na dokumenty dla danego kontrahenta.
Zadania – możliwość wpisywania prac u wybranego kontrahenta.

Kartoteka Produktów
Nazwa produktu do 80 znaków ( Możliwość rozszerzenia nazwy na dokumencie do 180 znaków )
Kod kreskowy
Symbol PKWIU
Wybór kategorii
Rodzaj produktu: usługa, towar, wyrób, półwyrób, opakowanie, surowce, inne(nie zmienia stanu)
Wybór dostawcy z kartoteki
Ustawienie ceny zakupu
Ustawienie marży dla produktu
Ustawienia kilku grup cenowych

Kasa Bank
Przegląd dowodów kasowych – KP, KW
Wystawienie KP i KW
Raport kasowy – opcja filtrowania: Kasy, Wystawił, dowolny okres dla wszystkich lub wybranych kasjerów
Kasy – dodanie wielu kas oraz wybór waluty.
Przelewy i wpłaty bankowe
Zaliczki


Przegląd wystawionych dokumentów
Możliwość sprawdzenia wystawionych dokumentów, drukowanie kopii, poprawienie dokumentu lub usunięcie.

Zestawienia i raporty
Zobowiązań / należności.
Obrotów z kontrahentami:
Ewidencje VAT
Sprzedaży w rozbiciu na dokumenty
Sprzedaży pogrupowane wg produktów
Sprzedaży pogrupowane wg kategorii
Sprzedaży pogrupowane wg sprzedawców
Sprzedaży pogrupowane wg płatności
Rotacji produktów
Rozchodów według produktów
Prowizji
Udzielonych upustów
Przychodów według produktów
Przychodów według kategorii produktów
Nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych
Niezafakturowanych dokumentów
Faktur zaliczkowych bez końcowych
Książka nadawcza dokumentów
Usuniętych dokumentów
Wiele możliwości filtrowania w danym zestawieniu.

Narzędzia
Ustawienia archiwizacji: Sposób archiwizacji, Co ile dni wykonywać archiwizację, Położenie plików archiwum, Na jaki adres email wysyłać archiwizację.
Archiwizacja danych:
Pełna archiwizacja danych wszystkie firmy wszystkie lata.
Wybrana firma wszystkie lata.
Bieżąca firma bieżący rok.
Możliwość wysłanie archiwizacji emailem na dowolny adres.
Odczyt archiwizacji
Możliwość odczytania kopi zapasowej wszystkie dane.
Wykonanie wydań - metodą FIFO
Reindeksacja
Odświeżenie dostępnych wydruków
Zapytania SQL

Funkcje serwisowe
Kontrahenci - import kontrahentów i produktów z programu Subiekt 4
Kontrahenci - import z pliku tekstowego
Produkty - import z pliku tekstowego
Produkty - przelicz marżę i marżę minimalną
Produkty - przelicz stany w kartotece (po sporządzonym remanencie, rozliczeniu niedoborów i nadwyżek funkcja porządkuje i wycenia stany)
Produkty - wypełnienie sortowania z pola Atrybut 2 (po przypisaniu produktu do położenia w magazynie (półka/regał numer) po wywołaniu funkcji produkty będą sortowane na dokumencie sprzedaży.

Wydruki
Oprócz podstawowych wydruków czyli wszystkich dokumentów wystawionych w programie, zestawień, dowodów, raportów kasowych i bankowych itp.
Możliwość włączania/wyłączania kolumn drukowanych na dokumentach.
Wydruk cenników i etykiet z kartoteki towarowej.
Adresowanie kopert.
Możliwość zamówienia wydruku – wycena po otrzymaniu specyfikacji

Zaawansowane ustawienia:
Typy – Rodzaj dokumentu: możliwość ustawienia wybranych dokumentów w programie i ich konfiguracja np. wyświetlanie kolumn, drukowanie, domyślny wyróżnik, produkty, kontrahenci i wiele innych.
Elektr. – Dokumentów elektronicznych: ustawienia informacji dołączonych do wysyłanych wiadomości email.
Użytkownicy programu i prawa dostępu. Prawa dostępu do funkcji są jednymi z najważniejszych mechanizmów bezpieczeństwa. Zabezpieczają one dostęp do zestawień operacji osobom nieuprawnionym.
Lokalne. Dla użytkownika programu można ustawić domyślny magazyn, kasa, typ programu pocztowego.
Jednostki miary
Odsetki – tabela odsetek
Drukarka - Możliwość dodania drukarki pdf
Dane firmy: Nazwa, NIP, Adres, wybór logo na dokumencie.
Rachunki Bankowe:
Dodanie nowej firmy do programu
Ustawienia archiwizacji
Ustawienia bazy danych


Urządzenia zewnętrzne, z którymi pracuje program
Drukarki fiskalne Posnet, Elzab, Innova
Czytniki kodów kreskowych . Wszystkie czytnik emulujące porty COM skanujące kod i przekazujące go do programu w postaci cyfr (nie klawiaturowe).
Drukarki etykiet
Wagi elektroniczne
Kolektor danych Casio z oprogramowaniem Programer Centrum

Eksport danych do programów księgowych
FK
MK