Przypisanie unikatowego numeru rachunku należy zacząć od dodania konta bankowego.
W tym celu wchodzimy w menu USTAWAWIENIA, numery rachunku.

dodanie rachunku bankowego

Dodajemy NR rachunku i ustawiamy go jako aktywny.
UWAGA może być tylko jeden rachunek domyślny- będzie on drukowany na wszystkich FV
nowy rachunek bankowy

Następnie z listy kontahentów wybieramy tego, któremu chcemy przypisać i naciskamy przycisk ZMIEŃ.
edycja kontahenta

Potem przechodzimy do zakładki [KREDYT, BANK, UWAGI] i wskazujemy na dodany wcześniej nr. konta, wybierając go.
dodanie konta kontahentowi

Zapisujemy zmiany. BRAK możliwości zapisania oznacza włączony tryb przeglądania a nie EDYCJI
Na wydruku FV dla tego kontrahenta pojawi się nasz unikatowy nr rachunku.
wydruk FV

Możliwe jest przypisanie każdemy kontahentowi innego/unikatowego numeru rachunku