Oczywiście, można to zrobić.
W pierwszym kroku w domunetach wybieramy KD (Korekta od Dostawcy) jak poniżej na zdjęciu.

Korekta od Dostawcy

Dokument skoryguje zapisy VAT.

Aby skorygować stan magazynu należy zrobić WZ na podsawie KD (zdjęcie poniżej)
WZ