jesteś tutaj : usługi / outsourcing

Outsourcing IT, jest to przekazanie prowadzenia działu informatycznego firmie zewnętrznej i należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie własnego działu IT jest często bardzo kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

Outsourcing IT jako rozwiązanie pozwala na szybszą modernizację i optymalizację procesów biznesowych. Dzięki niemu firma może zrezygnować z drugorzędnych zadań i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kierunkach.

Ponieważ to co robimy, robimy z pasją dlatego zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności, realizacja nowych projektów oraz wdrożeń oraz nieustanne szkolenia, nie są w naszym przypadku koniecznością a dobrem z którego czerpiemy przede wszystkim dla Państwa korzyści.

Dzięki takiemu podejsciu do klienta jesteśmy pewni że jesteście Państwo nie tylko w dobrych ale i profesjonalnych rękach.

Poniżej przedstawiamy proferowane formy wspólpracy:

Stawka godzinowa Pakiet minut Ryczałt miesięczny Ustalona KwotaOutsourcing IT - czyli zakres proponowanych usług

serwis sprzętu komputerowego:

 • pełna obsługa sprzętu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
 • inwentaryzacja i dokumentacja posiadanego sprzętu komputerowego
 • wdrażanie i nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury podłączonej do Internetu
 • czyszczenie, konserwacja, przeglądy
 • dostawy, instalacje, modernizacje, serwis

nadzór i serwis oprogramowania :

 • kontrola legalności oprogramowania
 • kontrola aktualności wersji oprogramowania
 • instalacja, wdrażanie oraz nadzór nad systemami archiwizacji danych
 • instalacja, wdrażanie oraz nadzór nad systemami antywirusowymi
 • pomoc w ustaleniu standardów oprogramowania w całym przedsiębiorstwie
 • sprzedaż, instalacja i konfiguracja najnowszych wersji oprogramowania

administracja sieciowymi systemami operacyjnymi :

 • stację robocze pod kontrolą systemu Microsoft Windows od XP do 10
 • serwery działające pod kontrolą Windows Serwer w wersjach od 2003 przez 2008 / 2012 / 2016
 • Novell NetWare od ver. 3.XX do 6.XX [dla starych instalacji]
 • OpenBSD / Unix / Linux
 • oraz inne produkty firmy Microsoft takie jak : SQL, Share Point, Exchange ...

bezpieczeństwo informatyczne sieci firmowej :

 • kontrola obecnego systemu zabezpieczeń
 • przygotowanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa dla sprzętu
 • przygotowanie oraz pomoc we wdrożeniu procedur bezpieczeństwa dla pracowników