Jeśli nie macie Państwo wykupionego modułu produkcji prosimy o wykupieni odpowiedniego modulu przez nasz formularza.
mając zakupiony moduł produkcji prosimy postępować zgodnie z poniższym opisem. krok 1: - zakładamy kartoteki towarowe dla surowców, półproduktów, wyrobów "gotowych". Aby przypisać dany produkt do odpowiedniej grupy używamy pola RADZAJ.
produkcja
pozostałe czynności wykonujemy identycznie jak dla zwykłej kartoteki towarowej.
krok 2: - należy zatowarować magazyn surowców np FV Zakupu , MM, PZ.
wybór rodzaju towaru

krok 3: - definiujemy recepturę, w tym celu stajemy na wyrobie gotowym lub półprodukcie i klikamy na przycisk SUROWCE.
przycisk RECEPRURA
wybieramy jakie surowce wchodzą w skład produkcji (pojedyńczo je dodając) ustalamy ich wartość, oraz jećli jest potrzeba określamy "odpad" surowaca w wyniku produkcji. Po dodaniu wszystkich surowaców / półproduktów do receptury aktualizujemy ją i zapisujemy.
dodanie surowców
krok 4: - Produkcja. wchodzimy w menu [Dokumenty], [PP] (przyjecie produkcji) wybieramy co chcemy produkować i w jakiej ilości. Zatwierdzamy dokument. Efektem produkcji jest zwiększenie stanu WYROBu a zmniejszenie stan surowców i póproduktów.

UWAGA - półprodukt wykonujemy identycznie jak wyrób (receptura itp) tylko że jeśli jest on skladnikiem wyrobu to do wytworzenia takiego wyrobu najpier trzeba bedzie [PP] wytworzyć półprodukt a potem drugim dokumentem [PP] WYRÓB właściwy.