Tak, Ferro Backup System daje możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa działającego systemu operacyjnego oraz jego późniejszego odtworzenia bez potrzeby ponownej instalacji (tzw. bare-metal restore). Właściwość ta daje taki sam efekt jak archiwizacja wykonana programem do tworzenia obrazów dysków/partycji (np.: Norton Ghost, Acronis True Image).