Najczęsciej zadawane pytania dotyczące Ferro Backup
Zakupiona licencja jest bezterminowa dla danej wersji programu. Oznacza to, że po dokonaniu opłaty, z programu można korzystać cały czas bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Koszt może pojawić się w przypadku wydania nowej wersji i koniecznosci upgradu.
Tak, zakupioną licencję można rozszerzyć o dodatkowe komputery. W tym celu należy złożyć zamówienie na kolejny pakiet w naszym formularzu.
Program wczyta oba klucze i zsumuje licencje.

Uwaga WAŻNE. Jeśli jedna licencja jest wystawiona na niższą edycję, a druga na wyższą, to program będzie działał w trybie edycji niższej. Przykładowo: użycie razem licencji Std i Pro spowoduje, że program będzie działał w trybie Std.
Aktualizacje w ramach tej samej głównej wersji są bezpłatne. Za oznaczenie głównej uznaje się cyfrę przed pierwszą kropką w numerze wersji.
Aktualna główna wersja: 5. Tak więc, wszystkie nowe wersje, aż do pojawienia się głównej wersji 6, można pobierać i instalować bez wnoszenia dodatkowych opłat.

Aktualizację do nowszej wersji (np. z wersji 5.x do wersji 6.x) będzie można dokonać z 50% rabatem.
Aktualizacja do nowej głównej wersji jest całkowicie bezpłatna, jeśli zostanie wydana w ciągu jednego roku od zakupu licencji.
Innymi słowy - minimalny okres dostępu do bezpłatnych aktualizacji to jeden rok.
Nie. Ograniczenie liczby połączeń dotyczyjedynie usług (zasobów) firmy Microsoft. Zgodnie z definicją zawartą w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) Microsoft Windows, do usług takich należą:

...
File Services (dostęp do plików lub zarządzanie nimi, bądź też danymi na dysku)
Printing Services (drukowanie na drukarce obsługiwanej przez oprogramowanie)
Remote Access Service (możliwość zdalnego dostępu do serwera nawet poprzez sieć VPN)
Usługi Terminalowe.


Ferro Backup System nie wykorzystuje usług tego typu i nie jest ograniczony podanym limitem połączeń. Oprogramowanie FBS Worker nawiązuje połączenie, uzyskuje dostęp i korzysta na serwerze wyłącznie z usługi Ferro Backup System - Server.

Nie trzeba zatem posiadać serwerowej wersji systemu Windows ani kupować dodatkowych licencji dostępowych (CAL) dla Microsoft Windows Server.
Tak, możesz otrzymać bezpłatną licencję czasową na dowolną liczbę stanowisk. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub formularz kontaktowy.
Miło nam poinformować że Ferro Backup System jest na bieżąco testowany i działa pod wszystkimi wersjami systemu Windows:

Windows Server 2016, Windows 10, Windows Hyper-V Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 Core, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Core, Windows Web Server 2008, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Server 2003 Datacenter Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Web Edition, Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Tablet PC Edition, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Professional Edition, Windows 2000 Datacenter Server, ,Windows NT 4.0 Server SP6 (tylko FBS Worker), Windows NT 4.0 Workstation SP6 (tylko FBS Worker)
Tak, Ferro Backup System daje możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa działającego systemu operacyjnego oraz jego późniejszego odtworzenia bez potrzeby ponownej instalacji (tzw. bare-metal restore). Właściwość ta daje taki sam efekt jak archiwizacja wykonana programem do tworzenia obrazów dysków/partycji (np.: Norton Ghost, Acronis True Image).

Backup można przeprowadzić z jednego z komputerów pracujących pod systemem Windows lub zainstalować program w systemie uniksopodobnym przy pomocy

Backup można przeprowadzić z jednego z komputerów pracujących pod systemem Windows lub zainstalować program w systemie uniksopodobnym przy pomocy środowiska Wine: Instalacja Ferro Backup System pod systemem Linux i Mac OS X.

Jeżeli nie chcemy instalować klienta bezpośrednio na komputerze docelowym, archiwizację można przeprowadzić poprzez zmapowane dyski sieciowe. Archiwizację taką najlepiej zlecić komputerowi służącemu do przechowywania archiwów (serwer backupu)