jesteś tutaj : usługi / software / Mała Księgowość
Mała Księgowość

Program dzięki budowie modułowej pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu do potrzeb użytkownika. Pozwala na rozbudowę o dostępne moduły w dowolnym momencie i dowolny kolejny element.
Program umożliwia prowadzenie:
Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - KPiR
Ewidencji Przychodów - EP
Rejestrów Sprzedaży i Zakupów VAT
Sporządzi deklarację PIT-5, PIT-5L, PIT28, VAT-7, VAT-7K.
Prowadzi kartotekę kontrahentów
Umożliwia rozliczanie wspólników
Na podstawie dokonanych wpisów do rejestrów VAT automatycznie aktualizuje KPiR lub odpowiednio EP.

Uwaga:
Każdy moduł wymaga instalacji programu podstawego MK - Mała Księgowość.
Program podstawowy pozwala prowadzić do 2 firm. Można kupić dowolną liczbę.
Program sprzedawany jest w licencji subskrypcyjnej a minimalny okres na jaki można zakupić program to rok. Ważnym elementem jest to że nowa wersja wymaga minimum Windows 7Opis programu Mała Księgowość

Poniżej przedstawiamy podstawową funkcjonalność programu

Współpraca z programami – HM Handel i Magazyn
System księgowy jest zintegrowany z częścią systemu do obsługi handlowej: sprzedaży i zakupów

Rozliczenia podatku dochodowego

Księga przychodów i rozchodów
 • prowadzi księgę przychodów i rozchodów
 • wypełnia deklarację podatkową PIT 5 i PIT 5L
 • wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc
 • dla spółek cywilnych dla wspólników dzieli dochód proporcjonalnie w zależności od udziałów
 • jeśli na koniec miesiąca jest wykonany remanent - rozlicza dochód z różnic remanentowych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzi ewidencję przychodów
 • wypełnia deklarację podatkową PIT 28
 • wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc
 • dla spółek cywilnych dla wspólników dzieli dochód proporcjonalnie w zależności od udziałów

Dla opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT
 • prowadzi ewidencję VAT (cztery podstawowe są zdefiniowane)
 • stawki VAT również obowiązujące przed 2011 r. w tym "np. nie podlegającej na terenie kraju" oraz "oo VAT odwrotne obciążenie
 • wypełnia deklarację podatkową VAT 7,VAT 7K
 • wypełnia deklaracje unijne: VAT-UE, VAT-UE A, VAT-UE B
 • wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc/kwartał
 • można zdefiniować własne dodatkowe (koszty oddzielić od zakupu towarów handlowych lub środków trwałych) lub pomocnicze, nie brane do tworzenia deklaracji VAT 7

Kopiowanie informacji z katalogu do schowka
Zbiór danych z tabelki (tj. kontrahenci, dokumenty z rejestrów VAT, z książki przychofdów i rocshodów itp.), można skopiować i wykorzystać je np. w edytorze (w Wordzie, w arkuszu kalkulacyjnym).

Narzędzia
Ustawienia archiwizacji: sposób archiwizacji, co ile dni wykonywać archiwizację, położenie plików archiwum.
Archiwizacja danych:
 • Reindeksacja

Praca w sieci
Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku/kilkunastu równouprawnionych stanowiskach. Wiele osób może równocześnie wykonywać operacje w programie. Praca w sieci komputerowej (LAN), której zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci. Praca z wykorzystaniem usług terminalowych. Podczas używania serwera terminali wykonywanie wszelkich operacji w programie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na serwerze. Serwer terminali gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (klienci) mają dostęp do tej samej wersji programu. Oprogramowanie jest instalowane tylko jeden raz na serwerze, a nie na wszystkich komputerach osobistych. Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu.

Eksport danych z programów HM
 • MK – uproszczona księgowość (w programie można ustawić import faktur zakupu i sprzedaży)