jesteś tutaj : usługi / software / Księgi Handlowe
Księgi Handlowe

Program dedykowany dla spółek wpisanych do KRS-u,
Ale także osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.
Program umożliwia prowadzenie ksiąg handlowych, Rejestrów Sprzedaży i zakupów VAT,
sporządzanie RZiS, bilansu, VAT-7, VAT-7K i ich załączników.

Uwaga:
Każdy moduł wymaga instalacji programu podstawego FK - Księgi Handlowe.
Program podstawowy pozwala prowadzić do 2 firm. Można kupić dowolną liczbę dodatkowych modułów.
Program sprzedawany jest w licencji subskrypcyjnej a minimalny okres na jaki można zakupić program to rok. Ważnym elementem jest to że nowa wersja wymaga minimum Windows 7