jesteś tutaj : usługi / software / Kadry i Płace
Kadry i Płace

Program dzięki budowie modułowej pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu do potrzeb użytkownika. Pozwala na rozbudowę o dostępne moduły w dowolnym momencie i dowolny kolejny element.
Program umożliwia prowadzenie:
Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - KPiR
Ewidencji Przychodów - EP
Rejestrów Sprzedaży i Zakupów VAT
Sporządzi deklarację PIT-5, PIT-5L, PIT28, VAT-7, VAT-7K.
Prowadzi kartotekę kontrahentów
Umożliwia rozliczanie wspólników
Na podstawie dokonanych wpisów do rejestrów VAT automatycznie aktualizuje KPiR lub odpowiednio EP.

Uwaga:
Każdy moduł wymaga instalacji programu podstawego MK - Mała Księgowość.
Program podstawowy pozwala prowadzić do 2 firm. Można kupić dowolną liczbę.
Program sprzedawany jest w licencji subskrypcyjnej a minimalny okres na jaki można zakupić program to rok. Ważnym elementem jest to że nowa wersja wymaga minimum Windows 7


Opis programu Kadry i Płace

Poniżej przedstawiamy podstawową funkcjonalność programu

Pracownicy i dokumentacja
 • Kartoteka pracowników
 • Grupowanie pracowników według działów
 • Pracownicy niepełnosprawni
 • Umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksy, zaświadczenia o zarobkach, karty pracy, ewidencje czasu pracy (iesięczne i roczne), zestawienie nadgodzin

Rozliczenia podatku dochodowego
 • Prowadzi ewidencje przychodów pracowników
 • Wypełnia deklaracje pracownicze
 • Wypełnia deklaracje podatkowe PIT 4 i PIT 4R
 • Wylicza podatek do zapłaty za żądany miesiąc

Lista płac
 • Możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płac w miesiącu (realizacja różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej) Przy imporcie do Płatnika wartość jest automatycznie sumowana
 • Listy płac sumarycznie – zestawienie za dowolny okres dla działu lub dla wszystkich działów
 • Możliwość modyfikacji naliczeń składników wynagrodzenia
 • Możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia w trakcie obliczeń
 • Grupowanie kosztów płacowych z wyliczonych list płac według działów
 • Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki) na listach płac

Obecności i absencje
 • Urlopy wypoczynkowe – zestawienie urlopów dla wszystkich i dla poszczególnych pracowników
 • Karta zasiłkowa ZUS Z-17
 • Naliczenie wynagrodzenia za czas choroby i za urlopy.
 • kontrola wynagrodzenia za czas choroby (pilnuje 33 dni lub dla pracowników powyżej 50 lat 14 dni)

Narzędzia
 • Ustawienia archiwizacji: sposób archiwizacji, co ile dni wykonywać archiwizację, położenie plików archiwum.

Archiwizacja danych.
 • Odczyt archiwizacji
 • Reindeksacja

Praca w sieci
Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku/kilkunastu równouprawnionych stanowiskach. Wiele osób może równocześnie wykonywać operacje w programie. Praca w sieci komputerowej (LAN), której zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci. Praca z wykorzystaniem usług terminalowych. Podczas używania serwera terminali wykonywanie wszelkich operacji w programie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na serwerze. Serwer terminali gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (klienci) mają dostęp do tej samej wersji programu. Oprogramowanie jest instalowane tylko jeden raz na serwerze, a nie na wszystkich komputerach osobistych. Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu.

Eksport danych
Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: RSA, RCA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA